Освітні пропозиції

Bildungsprogramm_

Передавати знання – Голокост в Україні

Кінець Холодної війни сприяв атмосфері нового критичного осмислення історії Голокосту та Другої світової війни. Доступність закритих раніше архівів зробила можливими несподівані відкриття і продовжує впливати на сучасні дослідження.

Український центр з вивчення історії Голокосту на основі нових здобутих історичних фактів проводить програми з підвищення кваліфікації та семінари для вчителів і школярів.

Освітні пропозиції направлені на отримання базових знань та поглибленого вивчення Голокосту, зокрема історії п’яти місць – Рава-Руська, Кисилин, Острожець, Прохід та Бахів. Інтерв’ю з очевидцями допомагають  роз’яснити місцевому населенню коріння і причини виникнення масових поховань, часто зовсім непомітних для ока. Шляхом підвищення обізнаності громадськості з’явились бажаючі взяти шефство над окремими пам’ятками.

В центрі уваги семінарів — історія Голокосту з урахуванням поліетнічної місцевої історії та стосунків між іудеями і християнами, а також питань пам’яті та спогадів. В робочих групах учасники у супроводі істориків досліджують історію єврейських громад та Голокосту. З новими здобутками розробляють проекти, які учасники семінарів можуть втілювати у своїх рідних містах і селах або з учнями шкіл.

На допомогу програмам з підвищення кваліфікації Українським центром вивчення історії Голокосту (УЦВІГ) було випущено методичний посібник українською мовою «Історія Голокосту: освіта та пам’ять», який витримав вже кілька видань. Вийшов також збірник інтерв’ю зі свідками подій, що базується на результатах досліджень Українського центру вивчення історії Голокосту та істориків, що задіяні в проекті. Свідчення очевидців, зібрані «Яхад-Ін Унум», також використовуються в роботі.

Освітні пропозиції та просвітницько-педагогічну діяльність Український центр вивчення історії Голокосту проводить у співпраці з місцевими об’єднаннями вчителів та за погодженням з Міністерством освіти.

На наступних сторінках 

розміщена навчальна платформа для педагогів та учнів українською мовою. Цей ресурс УЦВІГ підтримує для роз’яснення питань, пов’язаних з Голокостом, та для обміну досвідом між педагогами.